atrakcje – Charków

MIASTO CHARKÓW

Charków to drugie co do wielkości miasto, zaraz po Kijowie, na Ukrainie, położone we wschodniej części państwa przy zbiegu rzek: Charków, Łopań i Uda. W XVII wieku zostało założone przez Kozaków, którzy szybko zorientowali się, że miasto leży w regionie o urodzajnych glebach, więc dosyć szybko nastąpiła kolonizacja i wzrost handlu i rzemiosła na tych terenach. Po rewolucji październikowej do roku 1940 miasto było stolicą Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i stało się centrum kulturowym i przemysłowo-handlowym. W okresie I wojny światowej Charków było miejscem osiedlenia się ewakuujących Polaków, a później podczas wojny domowej w Rosji był okupowany przez Niemców. Natomiast podczas II Wojny Światowej to tam właśnie wywożeni zostawali polscy oficerowie, gdzie później ich rozstrzeliwano. Na ich cześć wzniesiono nawet Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu. Charków nadal pozostał jednym z największych miejsc przemysłowo-handlowych i kulturalno-naukowych na Ukrainie.

CMENTARZ OFIAR TOTALITARYZMU W CHARKOWIE

Cmentarz znajduje się na obrzeżach miasta, i spoczywa na nim ponad 4300 polskich oficerów i cywili z obozu, który znajdował się w Starobielsku oraz około 2000 osób narodowości ukraińskiej, rosyjskiej i żydowskiej – którzy zginęli z rąk NKWD. Cmentarz został wybudowany dopiero w 1999 roku z inicjatywy Federacji Rodzin Katyńskich i pomimo, że nie jest on zaznaczony na żadnym planie miasta, bardzo łatwo do niego trafić, ponieważ jest licznie odwiedzany przez turystów. Poza obszarem nekropolii znajdują się trzy pomniki, wzniesione na cześć zamordowanych.

SYNAGOGA TEMPEL W CHARKOWIE

Synagoga Tempel nazywana jest również synagogą Chóralną lub Bejt-Menachem. Została wybudowana na początku XX wieku według pomysłu Jakowa Gewirca i jest ona największą bożnicą na Ukrainie, drugą w Europie i trzecią na świecie. Obiekt został przejęty przez władze ZSRR i zmieniony na siedzibę klubu „Spartak”. Po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości synagoga początkowo była wynajmowana wyznawcom judaizmu, a po gruntownym remoncie ponownie ją otwarto dla społeczności żydowskiej.

KATEDRA WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Ta rzymskokatolicka świątynia została wybudowana w stylu neogotyckim pod koniec XIX w. Przed II wojną światową katedrę zamknięto i przekształcono na cele świeckie – mieściło się tam między innymi kino dla dygnitarzy partyjnych. Funkcje sakralne dopiero przywrócono na początku lat 90-tych XX wieku, gdy katedra została odnowiona i ponownie otwarta. Obecnie świątynia jest katedrą powstałej niedawno diecezji charkowsko – zaporowskiej.

SOBÓR ZAŚNIĘCIA MATKI BOŻEJ

Sobór ten jest jednym z najcenniejszych zabytków Charkowa. Budowla została wzniesiona w latach 70. XVIII w stylu baroku przez Kozaków z Kłoczkowskiej Słobody. Jego powstanie przypadło na moment, gdy rozwijała się monumentalna architektura klasztorna i cerkiewna. Oprócz funkcji sakralnej budynek był częścią umocnień charkowskiej twierdzy. A w latach 1930 – 2009 budynek został zaadaptowany na cele świeckie. Do 2010 roku sobór był współużytkowany przez parafię prawosławną i Filharmonię Charkowską.
Obecnie w środku soboru znajduje się Monaster Opieki Matki Bożej (prawosławny męski klasztor).

MUZEUM SZTUKI W CHARKOWIE

Muzeum jest jednym z najstarszych w Charkowie i posiada najcenniejsze dzieła na całej Ukrainie. W jego zbiorach znajduje się około 20 000 prac, między innymi unikatowe dzieła malarstwa ukraińskiego jak i światowego, a także rzeźby, grafiki i wyroby rzemieślnicze. Ponadto w na stałych ekspozycjach można podziwiać prace wybitnych autorów jak: A. Losenko, I. Repin, S. Vasilkovskiy, I. Shishkin czy I. Ayvazovskiy.

PLAC SWOBODY W CHARKOWIE

Plac ten, nazywany również Placem Wolności, jest trzecim co do wielkości placem w Europie, a dziewiątym na świecie. W latach 1925 – 1991 plac nosił imię Feliksa Dzierżyńskiego, podczas niemieckiej okupacji Charkowa nazywano go Placem Wehrmachtu, a następnie Placem SS Leibstandart. Budowa placu zainicjonowana przez Dzierżyńskiego została ukończona w 1927 roku. Kształt placu przypomina żarówkę bądź wydłużoną kroplę. Aktualnie przy placu zlokalizowane są najbardziej znane budynki w Charkowie: budynek uniwersytetu (najstarszy budynek użyteczności publicznej), Pałac Gubernatora, wieżowiec Derżprom (pierwszy sowiecki „drapacz chmur”). Znaczna większość obiektów wybudowana jest w stylu konstruktywizmu, nurtu w architekturze popularnym w latach 20 i 30 XX wieku w ZSRR.