Wielka Świąteczna Zbiórka na Wielkanoc

Dużo się dzieje w naszej Fundacji!

W tym roku między innymi zawieźliśmy pomoc humanitarną dla Polaków na Białorusi czy książki do bibliotek na Litwie w ramach akcji „Książka dla Polaka Kresowiaka”. Dodatkowo nasi wolontariusze pojechali do Republiki Środkowej Afryki gdzie pracują z zaprzyjaźnioną Fundacją Pro Spe z Rzeszowa.

Aktualnie prowadzimy akcję której celem jest zebranie i dostarczenie na Białoruś transportu z pomocą humanitarną.

Zbieramy przede wszystkim żywność z długim terminem przydatności, środki czystości, chemię gospodarczą, artykuły dziecięce (szczegóły na infografice na samym dole).

Zbiórkę organizujemy w wielu miejscach przy współpracy wielu DOBRYCH LUDZI I ORGANIZACJI takich jak:

  • Pani Maria Joneczko z Kęt,
  • Klub Honorowych Dawców Krwi RP „Nadzieja” z Harty (woj. Podkarpackie): https://hdk.harta.pl/ z Panem Jackiem Stochmalem na czele,
  • OSP Harta http://osp.harta.pl/, której przewodzi Pan Artur Szczutek,

Naszą akcję Pomocy Polakom na Białorusi wsparły już między innymi:

Wspierają nas również parafie w Maniowach, Ostrowsku, Łopusznej, Łapszach Niżnych.

Jestem pewien, że lista ludzi dobrej Woli będzie się szybko wydłużać i razem wesprzemy naszych rodaków na Białorusi, którzy znaleźli się w tragicznej sytuacji. W imieniu potrzebujących, serdecznie dziękujemy!

Z Waszą pomocą jest to możliwe do zrealizowania!

Zapraszamy do współpracy, a wesprzeć nas można:

  • pracą,
  • darami (szczegóły na infografice poniżej),
  • finansowo na numer konta: BS 70 8817 0000 0209 0801 2000 0010 z dopiskiem „Wielka Pomoc Świąteczna”
  • a także poprzez udostępnianie informacji o naszej działalności znajomym oraz w social mediach.

Plakat - Wielka Świąteczna Zbiórka na Wielkanoc
Poprzedni wpis
Jedziemy z darami!!!

Najnowsze wpisy