wsparcie dla polaków

Fundację Dunajec tworzą ludzie, którzy już od dawna wspierają najbardziej potrzebujących Polaków. Najcięższy los dotyka Polaków żyjących na terenach potocznie nazywanych Kresami Wschodnimi. W Białorusi, Litwie, Ukrainie, nasi rodacy zmagają się z po-sowiecką biedą, a często są też dyskryminowani ze względu na swoje Polskie pochodzenie.

Chcemy pomagać i pomagamy w zaspokojeniu podstawowych potrzeb Polaków na Wschodzie. Organizujemy zbiórki żywności, pomocy szkolnych, środków czystości, ubrań. Na wielu terenach brakuje dostępu do wody pitnej, dlatego zbieramy również środki na wiercenie studni.

Pomagamy w remontach i wyposażaniu szkół, ponieważ jest problem z dostępem do edukacji. Staramy się pomóc w ochronie i utrzymaniu miejsc pamięci, między innymi Polskich cmentarzy. Wspieramy także rozwój młodzieży, poprzez organizowanie spotkań, wycieczek, kolonii.

Chcesz dołączyć do akcji pomagania? A może potrzebujesz pomocy?
Zgłoś się do nas.

Jak wygląda nasza pomoc?