polacy na wschodzie

Pomoc Polakom na Ukrainie

Fundacja Aktualności, Polacy na Wschodzie, Zbiórki
Jak Państwo zauważyli, nasza fundacja skupia się na pomocy dla Polaków i nie tylko dla Polaków na Kresach wschodnich. Działamy w wielu miejscach, między innymi na Litwie, Białorusi , pomagamy Ukraińcom i Ukrainie. Różna jest ta nasza pomoc – począwszy od remontu…

Aktualna sytuacja Polaków na Białorusi

Polacy na Wschodzie
Mniejszość Polska na Białorusi – z jakimi przeciwnościami borykają się nasi rodacy za granicami kraju. Za białoruską granicą naszym krewnym grożą coraz większe represje na tle politycznym. Do tej pory zostali aresztowani już przedstawiciele mniejszości i zaczęto zamykać placówki edukacyjne,…

Sybiracy

Polacy na Wschodzie
SYBIRACY Pierwsze zapiski o zsyłce Polaków na Syberię sięgają początku XVII wieku, gdzie zesłano kilkudziesięciu jeńców pochodzenia polsko-litewskiego, aby zajęli się uprawą roli. Od tych czasów i rozpoczętych licznych wojen Polsko – Rosyjskich, zaczęły się już masowe zesłania jeńców na…

Polskie Organizacje za Granicą

Polacy na Wschodzie
Białoruś Według spisu powszechnego Białorus zamieszkuje około 295 tysięcy Polaków, jednak z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że może to być liczba sięgająca milionowi. Największe skupisko Polaków znajduje się w dwóch okręgach sąsiadujących z Polską, a wynika to z faktu dawnych granic…

Ślady polskie na Ukrainie

Polacy na Wschodzie
II Wojna Światowa zmieniła granice Polski i takie miasta jak Lwów, Stanisławów, Tarnopol znalazły się na terytorium Związku Radzieckiego. Po upadku sowieckiego państwa na tych terenach utworzone zostało niepodległe państwo – Ukraina.Niemniej jednak zmiany te nie doprowadziły do całkowitego zatarcia…