polacy na wschodzie

„Wsparcie dla Polaków na Białorusi”

Fundacja Aktualności, Polacy na Wschodzie
1 komentarz
NIEPODLEGŁOŚĆ !!!Wspieramy Polaków na Kresach. W listopadzie będziemy świętować kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Cieszymy się wolnością, żyjemy w pokoju, łatwo jest być u nas Polakiem. Są jednak miejsca gdzie ludzie są dyskryminowani właśnie za to, że są Polakami,…

Pomoc Polakom na Ukrainie

Fundacja Aktualności, Polacy na Wschodzie, Zbiórki
Jak Państwo zauważyli, nasza fundacja skupia się na pomocy dla Polaków i nie tylko dla Polaków na Kresach wschodnich. Działamy w wielu miejscach, między innymi na Litwie, Białorusi , pomagamy Ukraińcom i Ukrainie. Różna jest ta nasza pomoc – począwszy od remontu…

Aktualna sytuacja Polaków na Białorusi

Polacy na Wschodzie
Mniejszość Polska na Białorusi – z jakimi przeciwnościami borykają się nasi rodacy za granicami kraju. Za białoruską granicą naszym krewnym grożą coraz większe represje na tle politycznym. Do tej pory zostali aresztowani już przedstawiciele mniejszości i zaczęto zamykać placówki edukacyjne,…

Sybiracy

Polacy na Wschodzie
SYBIRACY Pierwsze zapiski o zsyłce Polaków na Syberię sięgają początku XVII wieku, gdzie zesłano kilkudziesięciu jeńców pochodzenia polsko-litewskiego, aby zajęli się uprawą roli. Od tych czasów i rozpoczętych licznych wojen Polsko – Rosyjskich, zaczęły się już masowe zesłania jeńców na…

Polskie Organizacje za Granicą

Polacy na Wschodzie
Białoruś Według spisu powszechnego Białorus zamieszkuje około 295 tysięcy Polaków, jednak z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że może to być liczba sięgająca milionowi. Największe skupisko Polaków znajduje się w dwóch okręgach sąsiadujących z Polską, a wynika to z faktu dawnych granic…

Ślady polskie na Ukrainie

Polacy na Wschodzie
II Wojna Światowa zmieniła granice Polski i takie miasta jak Lwów, Stanisławów, Tarnopol znalazły się na terytorium Związku Radzieckiego. Po upadku sowieckiego państwa na tych terenach utworzone zostało niepodległe państwo – Ukraina.Niemniej jednak zmiany te nie doprowadziły do całkowitego zatarcia…