kresy

NIEZWYKLI LUDZIE, NIEZWYKŁE PASJE 🙂

Kresy
Kiedy kilka lat temu, pojechałem pierwszy raz z darami na Kresy nie przypuszczałem, że spotkam, poznam, i zaprzyjaźnię się z tyloma wspaniałymi, bezinteresownymi ludźmi. Panie z Kół gospodyń Wiejskich, Strażacy, nauczyciele, lekarze, księża, wojskowi, przedsiębiorcy …. i można by tu…

Kresy

Kresy
KRESY – WSCHODNIE CZY NIE? Termin „Kresy” aktualnie nawiązuje przede wszystkim do dawnych Kresów Wschodnich. Są to ziemie znajdujące się za wschodnią polską granicą. Przed wojną punktem wyznaczającym granice kresów były rzeki Odra i Bóg, natomiast dzisiaj są to Warta…

Polacy na Łotwie

Kresy
Ryga jest stolicą Republiki Łotewskiej. Miasto leży nad rzeką Dźwiną, w pobliżu jej ujścia do Morza Bałtyckiego. Obecnie liczy około 720 tysięcy mieszkańców, z czego tylko niewielką liczbę stanowią Polacy. Na przestrzeni wieków miasto wchodziło w skład różnych organizmów państwowych.…

Polacy w Estonii

Kresy
Pierwsze zapiski o Polakach na ziemiach estońskich sięgają XVI wieku, gdy to fragment ziem stało się częścią Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W Tartu (ówcześnie Dorpacie), polscy jezuici założyli kolegium, które teraz jest przekształcone w słynny uniwersytet. Uczyły się tam setki Polaków…

Polacy na Litwie

Kresy
Pomimo faktu, że Wilno przestało być polskim miastem już ponad 70 lat temu – to nadal można się w nim doszukać ogromnej ilości śladów polskości, które wspominają mieszkający w nim przed wojną Polacy (stanowili ponad połowę zamieszkałej tam ludności –…

Polacy w Rumunii

Kresy
Pierwsze osady Polskie na ziemi rumuńskiej sięgają 1792 roku, gdy do wsi o nazwie Kaczyk przyjechało kilkadziesiąt polskich rodzin do pracy w kopalni soli. Na przełomie XIX w. i XX w. w zagłębiu Valea Jiului przyjechało oraz osiedliło się wiele…

Polacy w Kazachstanie

Kresy
Polacy w Kazachstanie byli obecni już w XIII wieku i z początku było to spowodowane kontaktami dyplomatycznymi bądź misjonarskimi, ale znaczna fala Polaków trafiła tam w wyniku deportacji politycznych. W XIX wieku do Kazachstanu przybyła duża grupa Polaków, którzy z…

Polacy na Białorusi

Kresy
Szacuje się, że na Białorusi według aktualnego spisu powszechnego mieszka około 295 tysięcy osób polskiego pochodzenia, co powoduje, że jest to druga co do wielkości mniejszość na terenie tego kraju (większa jest tylko mniejszość rosyjska).  Z nieoficjalnych statystyk wynika, że…