historia

Historia pierwszego obrazu Jezusa Miłosiernego

Historia
Wszystkim znany jest obraz Jezusa Miłosiernego. Najbardziej rozpowszechnionym wizerunkiem jest obraz „Jezu Ufam Tobie” z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Został on namalowany przez artystę Adolfa Hyłę w 1943 roku jako jego osobiste wotum za ocalenie z wojny. Obraz ten…

Brygada wileńska AK – początek

Historia
Opracował: Tadeusz Kisiel, prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Legnicy na podstawie osobistych zeznań Antoniego Rymszy „Maks” Świr Miasteczko Świr leży na wschodnich krańcach Wileńszczyzny nad Jeziorem Świr o dł. 15 km i szer. ~3 km (obecnie Białoruś).…

Tatarzy polscy

Historia
Janusz Kamocki Z tyłu księżyc, z przodu gwiazdaTo tatarska nasza jazdalance do boju, szable w dłońbolszewika goń, goń, goń(żurawiejka 13 pułku ułanów) W roku 1410-ym przedstawiciele niemieckiego zakonu Krzyżaków w wielu krajach Europy mieli problem jak wyjaśnić, że tenże zakon,…

Ostatni Żołnierze Niezłomni

Historia
Do końca pozostali na ziemiach, które już nie należały do Polski walcząc z sowieckim okupantem. Po zerwaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Związkiem Radzieckim a polskim rządem w 1943r. rozpoczęły się masowe prześladowania żołnierzy Armii Krajowej. Sowieci mordowali nie tylko żołnierzy, ale…

Unia w Krewie

Historia
Unia w Krewie – przyczyny, postanowienia i skutki Za początek dziejów polsko-litewskich uznaje się 1385 rok, czyli datę podpisania unii polsko-litewskiej w Krewie. Akt regulował stosunek Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim. Przyczyny zawarcia unii polsko-litewskiej Ze względu na wielokulturowość…

Rzeź Wołyńska

Historia
Rzeź wołyńska stanowiła jeden z najtragiczniejszych okresów w dziejach historii Polski podczas II Wojny Światowej. Po brutalnych okupacjach ze strony niemieckiej i sowieckiej naród Polski podstępnie został zaatakowany przez pozornie neutralnego sąsiada. Choć Ukraińcy nie mieli własnego Państwa, to nie…

Rzeczpospolita Pawłowska – niezwykła historia

Historia
Przyjeżdżając w rejon Sołecznik (Litwa) można (a nawet trzeba) odwiedzić niezwykłe miejsce – Pawłów. To tutaj na obszarze trzech tysięcy hektarów powstała Rzeczpospolita Pawłowska. Mini państwo, nie mające odpowiednika w ówczesnej Europie, swoim postępowym ustrojem znacznie wyprzedzało epokę. Była to…